آموزش تعریف کد تخفیف

در سرویس هاست دانلود بیگ هاست برای سایتهای خود میتوانید کد تخفیف تعریف نموده و در مناسبتهای مختلف به کاربران خود ارائه کنید. برای ایجاد کد تخفیف جدید به منوی سایتهای شما رفته و سپس بر روی آیکن کوپن کلیک کنید
کد تخفیف
اطلاعات زیر را برای کد تخفیف هر سایت وارد کنید:

کوپن

همان کد تخفیف میباشد که باید در اختیار کاربران خود بگذارید.
این کد تخفیف باید عینا توسط کابر وارد شود (حروف کوچک و بزرگ مهم میباشد و حتی ی/ي باید درست وارد شوند)

تاریخ انقضا

یک تاریخ در آینده وارد کنید. کد تخفیف فقط تا این روز معتبر خواهد بود

میزان تخفیف

سه نوع کد تخفیف برای سایتهای دانلود تعریف شده:

کد تخفیف به صورت +50%

ک عدد میباشد که با + شروع شده و با % خاتمه میابد
این کد تخفیف 50% به زمان و حجم حساب مورد نظر میافزاید مثلا اگر کاربر حساب 30 روزه خرید نماید 60 روز به حساب وی افزوده میشود

کد تخفیف به صورت -50%

این کد تخفیف با - شروع شده و با % خاتمه میابد
این کد تخفیف 50% از قیمت حسابهای انتخاب شده کسر میکند

کد تخفیف به صورت -50

این کد تخفیف یک عدد است که با - شروع شده است
این کد تخفیف به ریال از قیمت حسابهای انتخاب شده کسر میکند

پلانها

حسابهایی که شامل کد تخفیف میشود را انتخاب کنید

تعداد کد تخفیف

تعداد کد تخفیف قابل استفاده را وارد کنید
در صورتیکه نمیخواهید تعداد یا زمان کد تخفیف را محدود کنید یک عدد خیلی بالا وارد کنید